Menu

Jak se stát poptávaným finančním poradcem

Živý kurz volně navazuje na on-line kurz Milionová příležitost. Jednodenní kurz je zaměřen na obchodní dovednosti, které se "nevešly" do videokurzu. Můžete se těšit na to, že celý kurz bude extrémně HRAVÝ, protože celým dnem nás bude provázet hra VIRTULIFE. V průběhu hry se nejen pobavíte, ale hlavně se naučíte, jak mluvit s klienty úplně jinak, než to dělají ostatní poradci na trhu.

Konkrétně se můžete těšit na tato témata:

1. NECHTE ZÁKAZNÍKA, ABY SI O TO ŘEKL
Na kurzech asertivity se lidé učí, že asertivita je správně a manipulace je špatně. Je to ale jinak! Manipulace je taky správně. Je nutné jenom rozlišovat mezi NEGATIVNÍ manipulací a POZITIVNÍ manipulací. Když to budete umět, přinese Vám to nové obchody a klienty i tam, kde jiní odcházejí s nepořízenou. Dozvíte se, jak získávat více obchodů a jak víc prodávat. Jak být úspěšným obchodníkem.

2. HROMADNÝ NÁBOR ZÁKAZNÍKŮ I SPOLUPRACOVNÍKŮ
Naučíte se, jak pořádat semináře pro veřejnost, které Vám přinesou nové klienty nebo spolupracovníky. Jak být poptávaným finančním poradcem.

3. FINANČNÍ PLÁN úplně JINAK
Výraz "finanční plán" je v naší zemi zprofanovaný podobně jako výraz "finanční poradce". Jestli to nebude tím, že drtivá většina finančních plánů na trhu je postavena na NEGATIVNÍ manipulaci? Naučíte se, jak pomocí POZITIVNÍ manipulace docílit toho, že klient si zpracuje finanční plán sám. A Vy pak jenom sepisujete smlouvy...

Oteřený kurz pro jednotlivce vypisuji pravidelně na podzim.
Pro firmy a uzavřené skupiny dle dohody.