Jak se může finanční poradce odlišit od davu?

Jak se může finanční poradce odlišit od davu?

Jak se může finanční poradce odlišit od davu zprostředkovatelů na trhu? Třeba tím, že kromě uzavírání pojistek pomůže svým klientům a v případech, kdy pojišťovny “zlobí” a nechtějí plnit.
Připravil jsem na toto téma rozhovor s Lukášem Kaplanem, který ve vedení společnosti EUCS zajistil svým klientům již přes 40 000 000 Kč na pojistném plnění. Dozvíte se, jak znalost “Sporů s pojišťovnami“ využít při obchodním styku, při jakém plnění pojišťovny nejvíce hřeší, a také jak navázat spolupráci se společností EUCS.

Lukáši, řekněte mi, v čem nejčastěji pojišťovny „zlobí“ při plnění?

Nejvíce pojišťovny krátí na plnění z povinného ručení a obecně z odpovědnostních pojistek. To je ze smluv, které nesjednává klientovi jeho poradce, ale jde o plnění z “cizí” smlouvy. Občas se setkáváme i s případy krácení plnění z havarijního nebo úrazového a životního pojištění.

V jakých kauzách nejčastěji pomáháte?

Nejčastěji řešíme újmy na zdraví při dopravních nehodách a pracovních úrazech. Tam bývá souběh plnění z odpovědnostní pojistky provozovatele vozidla nebo pojistky zaměstnavatele a životního pojištění klienta (pokud ho má sjednané). Máme případy, kdy klientům získáme i několikanásobně vyšší odškodnění, než když řeší svoje nároky sami.

Máte nějaký konkrétní případ z poslední doby?

Měsíčně řešíme asi 10 nových případů. Takže těch je skutečně mnoho. Více to probíráme s poradci v rámci našich workshopů. Pokud bych měl být konkrétní, tak v jednom případě smrtelné dopravní nehody jsme pro pozůstalé získali 5x vyšší jednorázové odškodnění, než bylo možné podle starého občanského zákoníku. Místo cca 650.000,- Kč šlo o částku přes 3.000.000,- Kč. Nebo nedávno jsme pro klienta získali více než půl milionu korun navíc, o kterých vůbec nevěděl, že je možné získat. A pojišťovna ho o tom samozřejmě vůbec neinformovala a čekala, že se nárok promlčí.

Často se stávalo, že lidi uzavřeli životní pojistku jako spoření a když chtěli po dvou letech vybírat…znáte to. Umíte pomoci i s tímto?

Když jde skutečně o hrubý mis-selling, pomáháme poradcům řešit i tyto situace. Za poslední rok jsme pro klienty spolupracujících poradců vymohli několik milionů korun. V čem je nejčastěji kámen úrazu u majetkového pojištění? U majetku je největší problém se správným určením skutečné škody. Nejvíce se to projevuje u automobilů. Máme v týmu zkušené znalce, kteří za svoji praxi zpracovali tisíce soudních posudků a odborných vyjádření. Pro naše klienty jsme schopni řešit případy krácení pojistného plnění velmi efektivně. Jak by mohl obchodně využít těchto situací poradce? Znalost problematiky dává poradci konkurenční výhodu na trhu a mnoho prodejních argumentů. Při spolupráci s námi má také mnohem více času na budování klíčových vztahů s klientem, místo toho, aby řešil pojistné události a dohadoval se s pojišťovnami.

Vím o tom, že taky pořádáte školení pro poradce, co jim to přináší?

Pořádáme workshopy pro menší skupinky poradců, kde předáváme informace, které si pojišťovny raději nechávají pro sebe. Hlavní výhodou pro absolventy je získané know-how, díky kterému mohou předejít nepříjemným situacím se svými klienty. Druhou výhodou je, že absolventi se stávají našimi certifikovanými partnery, a tak s námi mohou navázat obchodní spolupráci, která je samozřejmě zajímavá i finančně.

Kde se mohou poradci na workshop přihlásit?

Volné termíny a veškeré další informace jsou dostupné na adrese www.branklienta.cz

Pokud vás bude zajímat víc, než se vešlo do rothovoru, obraťte se na Lukáše Kaplana na telefonním čísle +420 737 811 228 nebo e-mailu: kaplan@eucs.cz